श्री, दीपक पाटील.

सुरेटा टीमच्या नोकरी मदत केंद्राच्या माध्यमातून आपल्या सेंटरची जाहिरात खूप मोठ्यांप्रमाणत करण्यात येते त्यामुळे माझ्या मासिक उत्त्पनात रु. १५०००/- वाढ झाली. त्याच बरोबर तांत्रिक अडचणी सोडवण्यात मला सुरेटा टीम कडून मदत होते. 

धुळे शहर, धुळे