योगेश दांडगे

सुरेटा नोकरी मदत केंद्र नोकरी मार्गदर्शन करणारे व प्रत्येक अडचणींना मदत करणारे केंद्र आहे.. सुरेटा नोकरी मदत केंद्राचे आम्ही सभासद होऊन आम्ही आमची १००% पैसे कमवण्याचे मार्ग निवडले आहे.... त्या मुळे सुरेटा नोकरी मार्गदर्शन केंद्राचे आभारी आहोत.

मु. पोस्ट केनवड ता. रिसोड जिल्हा वाशीम