प्रकाश पाटील (ICM)

सुरेटा एक असे माध्यम बनले आहे की आज आम्हाला कोणत्याही मेन ऑफिसला तपास करायची गरजच नाही सुरेटा ऑफिस मध्ये एक कॉल केल्यावर एक मित्रा सारखे मार्गदर्शन व सल्ला दिला जातो मला खरच छान वाटत की मी सुरेटा टीम बरोबर काम करत आहे

नाचणखेडा ता. जामनेर जिल्हा जळगाव