नाजीम शाह

मी जेव्हापासून सुरेटा सेंटर चालू केले आहे तेव्हापासून माझ्या ग्राहकांमध्ये खुप वाढ झाली आहे. मी सुरेटा सेंटरचे खूप खूप आभारी आहे.

राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, मेहकर जिल्हा बुलडाणा